Fundació AQUAE

Pàgina web d’AQUAE, una fundació que vol contribuir a donar resposta al desafiament d’optimitzar els recursos naturals, i especialment d’un recurs escàs i essencial per a la vida com és l’aigua. Incorpora instruments per calcular la petjada hídríca i la petjada de carboni. També hi podem trobar exemples d’iniciatives per promoure el canvi.

Canvia de sabates

Vídeo breu que ens insta a prendre consciència que moltes de les coses que portem s’han produït amb condicions laborals injustes.

Dilluns sense carn

Pàgina web que inclou una calculadora de l’impacte que produeix la reducció del consum de carn i dels làctics, informació i propostes d’actuació.