Fundació AQUAE

Pàgina web d’AQUAE, una fundació que vol contribuir a donar resposta al desafiament d’optimitzar els recursos naturals, i especialment d’un recurs escàs i essencial per a la vida com és l’aigua. Incorpora instruments per calcular la petjada hídríca i la petjada de carboni. També hi podem trobar exemples d’iniciatives per promoure el canvi.

Comparteix:

Recursos relacionats