Política de Privacitat

El domini web https://www.eco4.cat és propietat de Justícia i Pau i com a Responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de dades (679/2016) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals.

Justícia i Pau tractarà les teves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord amb les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per acomplir el Reglament 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tan tècniques com organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament de dades realitzat per Justícia i Pau.

A més, l’entitat aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici dels drets per mitjà de formularis.

  • Responsable del tractament: Justícia i Pau
  • NIF: R-5800416-I
  • Adreça postal: C. Roger de Llúria, 126, 3r 1a, 08037 Barcelona
  • Telèfon: 933 176 177
  • Correu electrònic: justiciaipau@justiciaipau.org


Finalitat del tractament i legitimació:

A través del nostre lloc web tractarem les teves dades per a les següents finalitats:

  • Per atendre les teves sol·licituds de contacte d’acord amb el consentiment prestat en posar-te en contacte amb nosaltres, segons s’estableix a l’article 6.1.a RGPD.
  • Per utilitzar les dades de l’apartat eCOmetre per finalitats estadístiques, d’acord amb l’establiment de la relació que es fonamenta en la teva sol·licitud (article 6.1.b RGPD).


Conservació

Les teves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollides. Una vegada que aquestes finalitzin, es destruiran i es guardaran únicament les estrictament necessàries per poder resoldre eventuals reclamacions.

Persones destinatàries de les teves dades
Les teves dades no seran cedides a tercers/es, excepte que sigui estrictament necessari per al desenvolupament d’alguna de les nostres activitats, per acomplir la normativa vigent o per obligació legal a l’Agència Tributària.

Drets dels/les interessats/des
Com a usuari/ària del web https://www.eco4.cat/, tens dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les teves dades, quan consideris que ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament d’aquestes. En aquest cas, només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets cal que et posis en contacte amb Justícia i Pau dirigint-te a justiciaipau@justiciaipau.org.

Així mateix, en cas de no estar satisfet/a amb l’atenció de la teva sol·licitud de drets, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).