Entre la petjada i l'empremta, on ets?

Una eina d'autodiagnosi per avançar cap a un món més just i sostenible.

Petjada

De la petjada a l'empremta, quants passos has fet?

75%

Grau de COnsciència

50%

Grau de COherència

Pren mides!

Mesura la teva
COnsciència i calcula
la teva COherència.

Aquest instrument s’està construint amb les aportacions de tots els grups de nois i noies que formen part de la xarxa eCO4. El nombre de temàtiques disponible anirà creixent a mesura que hi hagi joves disposats a abordar-les.

Procés d’elaboració de l’eCOmetre

Cada grup de joves que aprofundeix en una determinada temàtica aporta preguntes clau i frases, que reflecteixen la mentalitat de la diversitat de joves del seu entorn, per incorporar-les a l’eCOmetre.

Es fa una primera tria de preguntes i de frases que es tipifiquen i se’ls dona un valor (en funció de si es considera que s’apropen o difereixen més o menys d’un estil de vida just i sostenible) per incorporar-les a l’instrument d’autodiagnosi de forma provisional.

Durant el curs següent es recullen les respostes i es demana a persones amb expertesa en cadascuna de les temàtiques que en faci l’estudi i les valoracions pertinents per detectar possibles disfuncions i retocar el que sigui necessari per tal de validar-les definitivament.

Aquest procés de validació fa que els ítems del test puguin tenir petites variacions d’un curs a l’altre, però sempre es mantindran estables durant el curs per tal que es puguin utilitzar en els processos d’avaluació inicial i final.

Si detecteu qualsevol disfunció us agrairem que ens ho comuniqueu.