COMunitats

Campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba per contribuir a generar comunitats educatives actives, crítiques i compromeses amb les desigualtats econòmiques i socials, les actituds […]

Viure amb menys per a viure millor

Aportacions per a una ecologia integral. Quadern de CJ que planteja la superació del mite del creixement il·limitat. Alternatives socials i econòmiques de caràcter ecològic i «decreixentista» que qüestionen el […]

Educa Justícia Global

Mapa d’experiències educatives impulsades per entitats de justícia global, centres educatius, entitats de lleure o ajuntaments de tot Catalunya. Incorpora un cercador per trobar les experiències en funció del lloc […]

La clau: ?

Dinàmica de reflexió eCO4 per desvetllar la capacitat de preguntar-se sobre les conseqüències que generen les pròpies pràctiques, quines són les causes d’una manera determinada de pensar i actuar, què […]

El dau

Dinàmica de reflexió eCO4 per aprofundir en dos aspectes clau per al desenvolupament del projecte: consciència i coherència.