Educa Justícia Global

Mapa d’experiències educatives impulsades per entitats de justícia global, centres educatius, entitats de lleure o ajuntaments de tot Catalunya. Incorpora un cercador per trobar les experiències en funció del lloc […]

Viure amb menys per a viure millor

Aportacions per a una ecologia integral. Quadern de CJ que planteja la superació del mite del creixement il·limitat. Alternatives socials i econòmiques de caràcter ecològic i «decreixentista» que qüestionen el […]

COMunitats

Campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba per contribuir a generar comunitats educatives actives, crítiques i compromeses amb les desigualtats econòmiques i socials, les actituds […]

L’iceberg

Dinàmica de reflexió eCO4 per adonar-se que cal anar a l’arrel dels problemes i generar no només canvis d’hàbits sinó també canvis que incideixin en l’escala de valors, les creences […]

Petjada-Empremta

Dinàmica de reflexió eCO4 per identificar quins comportaments originen les problemàtiques socioambientals i saber trobar alternatives viables que ens permetin unir esforços per construir una nova realitat.

El dau

Dinàmica de reflexió eCO4 per aprofundir en dos aspectes clau per al desenvolupament del projecte: consciència i coherència.