L’iceberg

Dinàmica de reflexió eCO4 per adonar-se que cal anar a l’arrel dels problemes i generar no només canvis d’hàbits sinó també canvis que incideixin en l’escala de valors, les creences […]

Petjada-Empremta

Dinàmica de reflexió eCO4 per identificar quins comportaments originen les problemàtiques socioambientals i saber trobar alternatives viables que ens permetin unir esforços per construir una nova realitat.

Full en ruta

Infografia eCO4 per orientar els passos de cada grup al llarg del cicle anual i ajudar a establir el propi pla d’acció-reflexió.

Iceberg

Infografia eCO4 que sintetitza els diferents nivells del que suposa el pas de la “cultura de la petjada” a la “cultura de l’empremta”.

Full de compromís eCO4

Formulari que han de signar anualment els grups de joves conforme es comprometen a implicar-se en el projecte eCO4 i on sintetitzen la seva planificació anual.

Logo eCO4

Logotip del projecte en diferents formats. Es pot utilitzar com element identificatiu en els documents, comunicats o actes vinculats al projecte eCO4.

Díptic eCO4

Full difusió eCO4. Conté els elements clau del projecte i es pot lliurar per donar-lo a conèixer. Heu de tenir en compte que, un cop imprès a doble cara, cal […]