COMunitats

Campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba per contribuir a generar comunitats educatives actives, crítiques i compromeses amb les desigualtats econòmiques i socials, les actituds […]

Full en ruta

Infografia eCO4 per orientar els passos de cada grup al llarg del cicle anual i ajudar a establir el propi pla d’acció-reflexió.

Temàtiques eCO4

Infografia que sintetitza, a nivell orientatiu, alguns aspectes vinculats al dia a dia del jovent que tenen una gran incidència en les problemàtiques socioambientals globals i que poden ser objecte […]

Full de compromís eCO4

Formulari que han de signar anualment els grups de joves conforme es comprometen a implicar-se en el projecte eCO4 i on sintetitzen la seva planificació anual.