COMunitats

Campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba per contribuir a generar comunitats educatives actives, crítiques i compromeses amb les desigualtats econòmiques i socials, les actituds […]

Educa Justícia Global

Mapa d’experiències educatives impulsades per entitats de justícia global, centres educatius, entitats de lleure o ajuntaments de tot Catalunya. Incorpora un cercador per trobar les experiències en funció del lloc […]