Viure amb menys per a viure millor

Aportacions per a una ecologia integral. Quadern de CJ que planteja la superació del mite del creixement il·limitat. Alternatives socials i econòmiques de caràcter ecològic i «decreixentista» que qüestionen el […]

Iceberg

Infografia eCO4 que sintetitza els diferents nivells del que suposa el pas de la “cultura de la petjada” a la “cultura de l’empremta”.