COMunitats

Campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba per contribuir a generar comunitats educatives actives, crítiques i compromeses amb les desigualtats econòmiques i socials, les actituds […]

L’iceberg

Dinàmica de reflexió eCO4 per adonar-se que cal anar a l’arrel dels problemes i generar no només canvis d’hàbits sinó també canvis que incideixin en l’escala de valors, les creences […]

Petjada-Empremta

Dinàmica de reflexió eCO4 per identificar quins comportaments originen les problemàtiques socioambientals i saber trobar alternatives viables que ens permetin unir esforços per construir una nova realitat.

El dau

Dinàmica de reflexió eCO4 per aprofundir en dos aspectes clau per al desenvolupament del projecte: consciència i coherència.

La clau: ?

Dinàmica de reflexió eCO4 per desvetllar la capacitat de preguntar-se sobre les conseqüències que generen les pròpies pràctiques, quines són les causes d’una manera determinada de pensar i actuar, què […]