Educa Justícia Global

Mapa d’experiències educatives impulsades per entitats de justícia global, centres educatius, entitats de lleure o ajuntaments de tot Catalunya. Incorpora un cercador per trobar les experiències en funció del lloc […]

La clau: ?

Dinàmica de reflexió eCO4 per desvetllar la capacitat de preguntar-se sobre les conseqüències que generen les pròpies pràctiques, quines són les causes d’una manera determinada de pensar i actuar, què […]

El dau

Dinàmica de reflexió eCO4 per aprofundir en dos aspectes clau per al desenvolupament del projecte: consciència i coherència.

L’iceberg

Dinàmica de reflexió eCO4 per adonar-se que cal anar a l’arrel dels problemes i generar no només canvis d’hàbits sinó també canvis que incideixin en l’escala de valors, les creences […]

Petjada-Empremta

Dinàmica de reflexió eCO4 per identificar quins comportaments originen les problemàtiques socioambientals i saber trobar alternatives viables que ens permetin unir esforços per construir una nova realitat.

Full en ruta

Infografia eCO4 per orientar els passos de cada grup al llarg del cicle anual i ajudar a establir el propi pla d’acció-reflexió.