Sequeres i inundacions – L’èxode climàtic

Documental que explica que avui hi ha més refugiats a causa del canvi climàtic que de les guerres. El Banc Mundial calcula que si l’escalfament global forjat per l’home continua, podria causar 180 milions de refugiats climàtics en 2050.

Comparteix:

Recursos relacionats