Full en ruta

Infografia eCO4 per orientar els passos de cada grup al llarg del cicle anual i ajudar a establir el propi pla d’acció-reflexió.

Temàtiques eCO4

Infografia que sintetitza, a nivell orientatiu, alguns aspectes vinculats al dia a dia del jovent que tenen una gran incidència en les problemàtiques socioambientals globals i que poden ser objecte […]

Iceberg

Infografia eCO4 que sintetitza els diferents nivells del que suposa el pas de la “cultura de la petjada” a la “cultura de l’empremta”.