La clau: ?

Dinàmica de reflexió eCO4 per desvetllar la capacitat de preguntar-se sobre les conseqüències que generen les pròpies pràctiques, quines són les causes d’una manera determinada de pensar i actuar, què […]

El dau

Dinàmica de reflexió eCO4 per aprofundir en dos aspectes clau per al desenvolupament del projecte: consciència i coherència.

L’iceberg

Dinàmica de reflexió eCO4 per adonar-se que cal anar a l’arrel dels problemes i generar no només canvis d’hàbits sinó també canvis que incideixin en l’escala de valors, les creences […]

Petjada-Empremta

Dinàmica de reflexió eCO4 per identificar quins comportaments originen les problemàtiques socioambientals i saber trobar alternatives viables que ens permetin unir esforços per construir una nova realitat.

Full de compromís eCO4

Formulari que han de signar anualment els grups de joves conforme es comprometen a implicar-se en el projecte eCO4 i on sintetitzen la seva planificació anual.

Díptic eCO4

Full difusió eCO4. Conté els elements clau del projecte i es pot lliurar per donar-lo a conèixer. Heu de tenir en compte que, un cop imprès a doble cara, cal […]