MdA – Relacions Humanes: Un futur sense prejudicis

Codisseny i cocreació d’activitats al Treball de Síntesi de 1r a 3r d’ESO amb els alumnes de la comissió eCO4. Dissenyem i pensem recursos per treballar el tema dels prejudicis, emmarcant-t’ho en l’activitat RELACIONS HUMANES: UN FUTUR SENSE PREJUDICIS.
Ens ha mancat temps per poder concretar d’altres propostes i iniciatives que interessaven als i les joves. De cara al curs vinent mirarem de rependre-ho i donar-hi continuitat per treballar la COnsciència i la COherència.

Comparteix:

Experiències relacionades