En què consisteix l’economia circular?

Breu explicació il·lustrada que presenta l’economia circular com un sistema d’aprofitament de recursos on prima la reducció, la reutilització i el reciclatge dels elements.

Comparteix:

Recursos relacionats