El restaurant del món

Joc de rol que planteja la situació de desigualtat Nord-Sud centrada en l’aspecte de l’alimentació com a fil conductor a partir del qual va apareixent tot l’ampli ventall de condicionants i implicacions que conformen aquesta desigualtat.https://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/wp-content/uploads/2018/09/El_restaurant_del_mon.pdf

Comparteix:

Recursos relacionats